Årsberetning 2015


Herning Gymnastik Forening
Gymnastikafdelingen
Årsberetning 2015
Generalforsamlingen den 10.02.16

Omkring nytår har de fleste det måske ligesom jeg. Man kigger lidt tilbage på det forgangne år – og nogen sætter sig også mål for det kommende år. På samme måde er vores Generalforsamling det sted, hvor vi gør status. I dag er det over sæsonen i år 2015. Når vi på den måde skal gøre status er det altså over både afslutningen og opstarten af gymnastikafdelingens arbejde. Jeg har valgt 2 overskrifter i år:

AFVIKLING:

Med fare for, at det kommer til at lyde som en klagesang, vil jeg starte i det pessimistiske hjørne.

I trofaste deltagere ved Generalforsamlingen har næsten hvert år hørt, at vi kan have meget svært ved at finde nye instruktører og deltagere i det frivillige arbejde. Tiden rykker tæt på, hvor flere af vores gode kræfter på voksenhold har lyst til at stoppe. Og samtidigt har vi unge engagerede folk på ex. springholdene, som har svært ved at få arbejde, og træning til at gå op i en højere enhed. Svagheden i vores forening er, at mange instruktører har flere hold og også deltager i bestyrelsesarbejdet. Vi har agiteret, haft følere ude og prøvet mange forskellige ting for at finde nye emner – og det lykkes da også hvert år at få holdene i gang ved sæsonstart.

Men i dette pessimistiske hjørne kan jeg forudse, at vi nærmer os et punkt, hvor vi måske skal søge helt utraditionelle veje. Samarbejde med en anden forening, så vi kan fastholde medlemmerne på de træningssteder, som vi bruger i dag kunne være en løsning. I et samarbejde kunne man slå pjalterne i bestyrelsesarbejdet sammen – og ”spare” på de frivillige. Men kan det lade sig gøre og kan vi på den måde finde nye instruktører?

Jeg synes, at det vil være sørgeligt, hvis HGF ikke skulle have en gymnastikafdeling – også mange år frem i tiden. Så brug jeres netværk og skub til alle, som I kender, der evt. kunne kende nogen – der kender nogen – der kender nogen.

UDVIKLING:

Når jeg deltager i ledermøder, til træning eller i bestyrelsesarbejdet bliver jeg gang på gang bekræftet i, at vi har en god forening. Selvom meget kører på gamle rutiner, er der også udvikling.

Ledermødet i efteråret blev brugt til at arbejde med værdier i HGF Gymnastik. Instruktørerne var ret enige og vores værdier blev:

HGF Gymnastik bestræber sig på at være en glad forening
-hvor der er plads til forskellighed
-hvor der er et godt sammenhold
-som er værd at være en del af
-hvor instruktørerne leverer en sjov og glad undervisning med fagligheden i orden
-hvor såvel gymnaster som ledere kan lide at komme og opleve en fælles glæde ved at bruge kroppen

Netop forskellighed er kendetegnet ved det sidste skud på stammen af vores hold. I Snejbjerg havde vi i efteråret Åbent hus for et hold for spastisk lammede børn. Og jeg kan fortælle, at holdet er kommet i gang her ind i 2016.

Sammenhold ses bl.a ved vores HGF for Sjov arrangement, hvor børn, forældre og trænere bruger kroppen og hygger sig både lørdag og søndag formiddag en weekend i januar.

RESULTATER:

På bundlinjen kan man ex. gøre medlemstal op. Og fra 2014 til 2015 har vi formået at fastholde antallet af medlemmer med en lille fremgang på 4. Dette til trods for, at en af vokseninstruktørerne måtte sige 2 af sine hold fra, og at 1 af børneholdene ikke kom i gang. Vi havde til gengæld den glæde, at det i den nye sæson lykkedes at få det ældste springhold op at stå igen – og her kan man ligesom på de andre hold se, at både gymnaster og instruktører kan lide at komme til den ugentlige træning.

AFVIKLING KONTRA UDVIKLING – OG HVAD NU

Arbejdet i HGF Gymnastikafdeling er som det fremgår en kompleks størrelse. På den ene side kan man blive så pessimistisk, når det er svært at finde nye kræfter – og på den anden side kan man blive så fuld af energi, når man tager hjem fra den ugentlige træning, ser glæden ved vores arrangementer eller har siddet til et muntert bestyrelsesmøde.

I bund og grund har vi det så godt sammen – det er virkeligt værd at være en del af vores forening.

Jeg tror at flere af instruktørerne og bestyrelsesmedlemmerne bliver ramt af det samme som jeg selv – tiden. For det tager tid at gøre alle de ting, som er nødvendige. På den ene side vil vi gerne have yngre kræfter med – og på den anden side har de måske netop ikke tiden. Vi nyder godt af, at flere i bestyrelsen ikke er aktive på arbejdsmarkedet mere – men de har så travlt med en masse andet også.

Jeg vil dog slutte denne beretning i det optimistiske hjørne. Jeg håber, at alle gode kræfter fortsætter i foreningen – og at vi får flere med, som gerne vil yde bare en lille indsats omkring noget af det, vi arbejder med. Jeg synes, at instruktørerne yder en fantastisk indsats – og at de også er kommet så godt i gang med at involvere sig med meninger og holdninger, tager jeg som et positivt afsæt til fortsat at kunne arbejde med udvikling i HGF Gymnastik.

 Vi har allerede taget fat i 2016 og her ligger opgaver, der ”kører efter planerne”, hvor en del kan uddelegeres. Vi skal i bestyrelsen desuden afprøve en ”følordning”, hvor nogle af de yngre instruktører er interesseret.

Også i år vil jeg opfordre jer til at holde øje på vores meget aktive hjemmeside og facebookside – her vil vi løbende informere om nye tiltag, arrangementer osv.

Som altid vil jeg takke vores hovedsponsor, Vestjysk Bank, og alle de gode samarbejdspartnere i DGI og på Herning Kommune.

 På Bestyrelsens vegne – Lis Brogaard