Årsberetning 2016

Beretning 2016

Generalforsamling den 22. februar 2017.

Tiden flyver, når man er i godt selskab – og det er man, når man deltager i foreningslivet, som er et særkende for Danmark. Debatten har bølget de sidste mange år omkring pres fra de private Fitness centre, og almindelig sløvhed i forhold til at dyrke idræt. I Herning har vi som gymnastikforening rigtigt mange konkurrenter- og det kan da mærkes, men alligevel formåede vi i 2016 at øge vores medlemstal med ca. 60 – det er vi superglade for.

I 2016 oplevede vi også for første gang, at vi i foråret fik mange henvendelser fra gode instruktører, som gerne ville være med hos os – og som vel og mærke ikke var blevet ”prikket” af en fra HGF. Jeg håber, at de nye har oplevet at blive taget godt imod.

HGF:

Alle her ved hvad de 3 bogstaver står for – jeg vil tillade mig at lege lidt med dem.

H – står selvfølgelig for Herning, som er vores by, og hvor politikere, forvaltning og erhvervsliv bakker godt op om sporten. Men i gymnastikkens tegn mangler vi altså stadig svar på, om vi kan blive en del af Holing – bare med nogle af vores hold.

H – kunne også stå for hurra. Netop i 2016 fejrede vi HGF’s 85 års fødselsdag ved at give kagemænd og klementiner til alle hold ved den traditionelle juleafslutning – enkelte af voksenholdene venter med fejringen til afslutningen på sæsonen, hvor de kan sidde mere bekvemt end på et gulv i træningssalen.

H –  rummer også herlighedsværdien, som alle instruktører udtrykker, at de oplever ved at være med til at gøre noget godt for andre. Selve kernen i det frivillige arbejde, som bærer foreningen. Til gengæld synes vi i bestyrelsen også, at vi skal ”fejre” dette ved passende lejligheder. En Nytårskur, hvor bestyrelsen kræser lidt ekstra for instruktørerne er nu blevet en tradition. Noget nyt er kommet ind i form af en ”lederbowle”, som instruktørerne selv på skift giver videre. Indholdet bestemmes af den, som afleverer sammen med en mundtlig begrundelse for valg af en ”kollega” – blot en lille sød opmærksomhed

 

G – er gymnastik i mange afskygninger. Fra 1 til næsten 80 år. Det er rummeligheden i vores forening, som vi kan være meget stolte af – og som vi konstant skal holde os for øje, når vi planlægger arrangementer og lægger planer for kommende sæsoner. Nogen før os har fået lagt et godt fundament, som vi skal sørge for at bevare med respekt, men også bygge videre på med nye tiltag.

G –  for de grå hår, som vi ind imellem får, når der ex. opstår bøvl for vores nystartede trampolinhold for motorisk udfordrede børn. Efter en fantastisk start gik samarbejdet helt i hårdknude omkring træningstiden i Snejbjerg. Men vi kom igennem ved hjælp fra gode samarbejdspartnere, og holdet fik træningstid i DGI huset fra efteråret. Nu håber vi at vende til glæde – at komme tilbage til de gode træningsfaciliteter fra næste sæson. At de grå hår i den grad præger medlemmer i bestyrelsen vil jeg blot nævne i en sidebemærkning.

G – gejst og glæde –for det har vi lyst til at vise. Både i bestyrelsen og til ledermøder mærkes glæden ved foreningen. Forhåbentlig fornemmes dette ude i sale og haller til den ugentlige træning. Det kan godt være, at de stive muskler udfordres med nye øvelser, når det nu ellers lige gik så godt med de gamle. Og der sættes skøre baner op, som kan være grænseoverskridende at skulle indtage – men hvis ikke glæden og gejsten mærkes – så kan vi ingenting. Og at vi trods konkurrence og almindelig travlhed i samfundet formår at øge vores medlemstal kunne da tyde på, at vi lykkes meget godt.

 

F – forældre er for mig det vigtigste i vores forening. De starter forhåbentlig en sund vane for deres børn. De bakker op om vore årlige arrangement ”HGF for Sjov”, og kan forhåbentlig fremover også blive en mere aktiv del af de små opgaver, som ligger i løbet vores sæson.

F – fritidspas blev et nyt stort tiltag for os i 2016. Og en del af de nye medlemmer skyldes denne ordning, hvor en pædagog fra Brændgårdskolen`s SFO tog initiativ til at hjælpe børn til rytmegymnastik, som ellers ikke ville gå til noget i deres fritid. Hvor vi før havde svært ved at få et hold op at stå, har vi i 2016 nu 2 hold med ca. 30 børn på hvert hold. Herning Kommune støtter projektet med kontingenterne.

F – forrygende forår præger enhver gymnastiksæson. Børnestævnet i Holing, blev i 2016 afholdt for første gang. Vores 2 rytmeinstruktører lavede en fejende flot opvisning med deres hold. DGI Forårsopvisningen i Kongrescenteret er altid noget for sig. Stemningen, det betagende i at være til et så stort arrangement – ja det får da sommerfuglene til at flagre hos både gymnaster og instruktører. Men det allerbedste er nu vores egen hyggelige opvisning i Gymnasiehallen. I 2016 var vi udfordret af påsken. Vi måtte holde opvisning lige op til påskeferien og var derfor spændte på, om der overhovedet ville dukke nogen op. Men jo – igen en dejlig opbakning – flere familier rykkede deres afrejse til ferie for at være med. Så det blev en rigtigt dejlig dag med glade børn, forældre og bedsteforældre.

HGF – rummer altså rigtigt mange facetter.

Det sidste F skal være den forandring, som vi bliver nødt til at ville for ikke at blive ”selvfede”, ”hvile på laurbærrene” eller hvad man nu ellers kalder det. Brug af Facebook var en forandring for os – det er lykkedes så godt, at det var gennem dette, vi fik en del af de nye instruktører fra i 2016. Vi er nu så digitale, at vi har droppet en del af annonceudgifterne – og forandringen er blevet hverdag.

I efteråret startede Mette Skærbæk fra DGI en udfordrende proces omkring foreningsudvikling med bestyrelsen, som skal munde ud i – ja hvem ved hvor vi ender? Vi kigger på organisering af opgaver, på rekruttering og prøver at tænke nye måder at gøre tingene på i foreningsarbejdet. Jeg håber, at vi om et par år med stolthed kan melde, at vi lykkedes med at ændre gamle vaner til ny energi for vores fælles gymnastikforening.

Som altid sluttes beretningen med at takke vores samarbejdspartnere. Vi har stadig Vestjysk Bank som hovedsponsor, det takker vi for. Ligeledes for det gode samarbejde med DGI, som bl.a. betyder, at vi kan gøre brug af Mette i vores proces.

Men en helt særlig tak skal rettes til Helle Baadsgaard fra Herning Kommune og til Bettina Nørskov fra projektet omkring vores trampolinhold, idet de trak i så mange tråde, da forholdene for CP holdet pludselig så sorte ud.

På Bestyrelsens vegne – Lis Brogaard