årsberetning 2018

Beretning 2018

Generalforsamling den 20. februar 2019.

Der er altid lidt tomt i mit hoved, når jeg sætter mig med opgaven at skrive årets beretning. Et tilbageblik på det foregående år er svært, for vi befinder os lige nu i afslutningen af en gymnastiksæson og har travlt med at tænke tanker om opvisning og den kommende sæson.

2018 har dog fået stikord med fra de øvrige medlemmer i bestyrelsen, så her er små glimt af det, som vi har været optaget af.

I foråret skete der det glædelige, at vi fik et par nye sommerhold. For første gang prøvede vi den nye dille med udendørs træning. På Herningsholmskolen pressede Anne en lille flok igennem mudder og regn i udfordrende øvelser, hvor egen kropsvægt var det vigtigste redskab. Anne trænede også i efteråret, dog med så få på holdet, at vi skal have fundet en løsning med mulighed for at kunne komme indendørs, hvis dette skal gentages. Det andet nye sommerhold var en stor succes. Malene kombinerede dans og fitness til gymnasternes store tilfredshed og holdet er nu en fast del af vores repertoire.

Vi var i foråret også godt tilfredse med, at nye instruktører selv meldte sig under fanerne, ex. Anne og Malene. Men dejligt er det også, at vores ”gamle” instruktører fortsætter det gode arbejde på deres hold. Til sæsonstarten havde vi 22 hold på hjemmesiden. Børneyogaholdet måtte vi lukke ned pga. for få tilmeldte, men på flere af de andre hold oplevede vi for første gang, at der inden efterårsferien var fyldt op. I statistikken kan jeg se, at der i 0-12 års gruppen er en stigning fra 2017 til 2018 på 50 medlemmer. Samlet er vi i 2018 gået 120 medlemmer frem til i alt 529.

At finde på nye hold, at turde fejle ligger bestyrelsen meget på sinde, idet vi er klar over, at vi ikke blot kan læne os tilbage og gøre alt ”lige som vi plejer”. Dorte gør som sekretær et fantastisk arbejde for at promovere de nye tiltag på hjemmesiden og på vores Facebookside. Nogle gange rammer vi plet, som med Dance Fitness, andre gange må vi stoppe op og rette til.

Sidst på foråret gjorde Hanne en skrækkelig opdagelse i det kælderrum på VUC, hvor vi opbevarer vores småredskaber. Her var rotter. Vi gik på sommerferie i god tro på, at dette ville blive ordnet inden sæsonopstarten – men nej. I løbet af sommerferien havde rotterne muntret sig og gnasket sig igennem alt, hvad de kunne komme til af ærteposer, risposer, tørklæder osv.

Vi måtte kassere det meste og havde her god brug af den nye HGF fond, som vi fik økonomisk støtte fra til indkøb af nye ting til børneholdene. Men ulækkert var det, og vi har nu midlertidigt lånt skabe på 1. sal, og arbejder på en mere permanent løsning for opbevaring af vores ting. Rottehullet vender vi ikke tilbage til.

Sidste år fortalte jeg om den organisations proces, som bestyrelsen var midt i. I år er jeg nødt til først at undskylde over for de andre i bestyrelsen og siden udtrykke stor ros til de samme. Undskyldningen på baggrund af, at færdiggørelsen af det skrevne organisations materiale er strandet hos mig. Det har taget alt for lang tid og derfor også rosen for, at alle i bestyrelsen har knoklet på med de løbende opgaver – uden helt at vide, hvor tingene præcist var placeret og aftalt. Jeg glæder mig til, at den nye bestyrelse på sit første møde kan bruge materialet i sin fulde form for første gang.

At finde frivillige til bestyrelsen er en udfordring for os. I 2018 fik vi besat alle poster, men mens jeg skriver denne beretning, ved jeg endnu ikke, om en ”efterlysning” sendt til alle medlemmer vil bære frugt, så vi kan få erstattet de 2, som stopper deres virke i bestyrelsen.

Vores instruktørflok får nye til hvert år. Nogen melder sig efter at have læst om os på hjemmesiden eller på Facebook. Andre bliver hentet ind via bekendtskaber til andre instruktører. Vi har en god politik omkring kurser til instruktørerne, så de hele tiden kan forny deres træning, og vi kan leve op til målsætningen om at yde kvalitet i den ugentlige træning. Derfor var det også dejligt, at vi for første gang var 17 instruktører af sted sammen til DGI Inspiration i messehallerne. Et kæmpe arrangement med super gode spotkurser fordelt over en hel weekend i oktober. At det så også er hyggeligt med en gallafest om aftenen gør jo ikke noget.

I 2018 havde vi som sædvanligt hold til både vores egen og DGI opvisningerne. Dette er til glæde for vores børnemedlemmer, mens HGF for Sjov i januar gælder børn og forældre sammen. Flere hold har også forældre på gulvet til juleafslutning, arrangerer ekstra træning eller som de ældste springhold en overnatning i Holing. Jeg vil gerne takke instruktørerne for de timer, de lægger ekstra i disse tiltag, da gymnastik jo ikke som ex. håndbold og fodbold har stævner o.lign., der kan samle holdet og give fællesskab.

I efteråret brugte vi igen tid på, at blive taget med i de planer, der i snart mange år har eksisteret omkring tilbygning i Holing. Dette har stået på, siden Grethe var formand, og vi troede, at vi langt om længe var nået til realistiske planer. Men politik styrer – så med Byrådets beslutning om flytning af eliteklasserne er processen igen blevet forsinket. Vi mister dog ikke troen – og hænger på. Det er af afgørende betydning, at vi har gode træningsvilkår, og vi vil så gerne give vores springhold træningsmuligheder, som ligner dem, der er i yderområderne i Herning Kommune med trampoliner i gulvet, springgrav osv.

Som altid en tak til vores sponsor – Vestjysk Bank. Og ligeledes til DGI og Herning Kommune for det gode samarbejde.

På Bestyrelsens vegne – Lis Brogaard