Årsberetning 2019

Beretning 2019

Generalforsamling den 19. februar 2020.

Mens der er totalt oversvømmet på marker, i haver og rigtigt mange andre steder i vores omegn, er det nu igen tid til en status over gymnastikafdelingen.
Som sædvanlig har vi i Bestyrelsen vredet hjernerne og fundet passende nedslag til beretningen for 2019. Og i år synes jeg faktisk, at vi ”svømmer” i gode historier, meget passende til vejrliget.

Året starter for os med en Nytårskur for alle i HGF Gymnastikafdeling. Dette er nu afholdt tilpas mange gange til at kunne kaldes en tradition. Bestyrelsen sørger for lidt hjemmelavede lækkerier, og det nye år hilses velkommen med hygge – men også med planlægning af HGF for Sjov, en god tradition, hvor familier kommer til et par timers leg, tummel og hygge. Når vi har samlet alle instruktører, er der også tradition for, at ”Lederkrukken” skal deles ud. Dette er en lille glaskrukke, som instruktørerne på skift giver videre indbyrdes med anerkendende ord og indhold efter eget valg.

Vi synes selv, at vi har en god afdeling, hvor der både bliver arbejdet seriøst og hygget sammen. I 2019 fik vi igen nye instruktører, og blandt gamle og nye er vi godt tilfredse med, at vi har stærke personligheder, som har meninger, vil udvikles og repræsenterer HGF på flotteste vis. I 2019 har vi for første gang i mange år brugt Rejsefonden. 3 af vore instruktører får tilskud til rejser, hvor de i udlandet vil dygtiggøre sig inden for rytmisk dans og yoga. Der kommer helt sikkert beskrivelser fra rejserne på Facebook, og beretningen til næste år kan forhåbentlig fortælle godt nyt om udbyttet af turene.

Flagskibet i løbet af foråret er opvisningen, hvor 2019 bød på rigtigt mange tilskuere. På programmet var sågar et af vore egne voksenhold – og det blev en dejlig dag. Vi har her et godt samarbejde med Herning KFUM, som åbner i cafeteriaet, hvilket giver mulighed for at få stillet sult og tørst i løbet af formiddagen.

Sæson 2019-20 ville vi gerne starte med cirka det samme antal hold, som foregående år, men desværre har vi en sygemelding på en af de ”gamle” instruktører. Vi fandt en løsning, men desværre måtte vi droppe at have et Yoga hold.
Til gengæld var Outdoor Training nu blevet til en fast flok, som gerne ville fortsætte Indoor i vintermånederne – hvilket de så fik mulighed for.

Samlet set har vi i 2019 haft en medlems fremgang på 75 medlemmer – det er vel ikke så ringe endda . Specielt når vi også sidste år havde fremgang. Vi ligger nu på 603 medlemmer. Dette skyldes dels et par meget store voksenhold og dels stabile børnehold, som har et godt ry blandt forældre i Herning.
Dejligt med den store mangfoldighed – vi dækker fra 1 år til 80 – og fra stille Pilates til vilde spring.

Hvis I ikke allerede er med, må I skynde jer at klikke ind blandt de mere end 500 følgere, som på vores Facebookside kan se klip, billeder og små anekdoter om livet i HGF Gymnastik. Meget af vores arbejde foregår via computer i dag – ikke noget med at håndskrive kuverter og stemple. Det er derfor afgørende, at vi hele tiden har folk i bestyrelsen, der kan håndtere det digitale.

Instruktørerne afgav i starten af sæsonen ønsker – store som små – til nye redskaber, musikanlæg osv. Og i denne sæson lykkedes det os at få tingene indkøbt hurtigt – hvilket vi selv er ret godt tilfredse med.

En af de gamle instruktørtraditioner har givet lidt snak i rækkerne. Gennem mange år har det været fast, at alle er af sted for at bowle og bagefter spise sammen. Men i år havde vi i Bestyrelsen bestemt, at dette blev erstattet af en billet til Internationalt Gym Show i Holstebro. Mange var afsted sammen og havde en fantastisk oplevelse, men blandt nogle af de unge lød det: ”men vi plejer jo…”

I løbet af efteråret 2019 stod det klart, at vi igen skulle sige farvel til gode folk i bestyrelsen. Til generalforsamlingen 2019 gik vi ned i antal af medlemmer, og det har fungeret udmærket via den arbejdsfordeling, som vi har. Men udsigten til at miste 2 mere fik panikken frem i øjnene på os. Derfor skrev vi til alle medlemmer, ligesom jeg tog en runde, hvor jeg nåede langt de fleste hold. Resultatet ser I, når vi senere foretager valg til bestyrelsen. Jeg kan dog allerede afsløre, at skibet sejler videre.

En afsluttende bemærkning er om den snart endeløse føljeton omkring træning i Holing. Den nye skole i Hammerum/Gjellerup har åbnet for træningstider til os i Holing. Desværre ikke tilstrækkeligt til at rumme Springholdene. Men til gengæld rykker vores Trampolinhold for CP børn herud. Dette giver forhåbentlig ro omkring deres træning, idet Snejbjerg skole hvert år har været et udfordrende sted at skulle bevare tider til dem.
Spring instruktørerne var desuden kommet i tvivl om Holing – måske ville vi miste mange af de yngste medlemmer, da de kommer på cykel eller gåben til træning. Vi er desuden nødt til at have de 3 Springhold samme sted, da instruktørerne overlapper hinanden. Flere er på 2 hold og man hjælper hinanden indbyrdes ved sygdom. Vi fortsætter således med Spring på Vestervang og krydrer med ekstra lørdags træning og overnatning i Holing.

Til sidst – som altid en tak til vores sponsor – Vestjysk Bank. Og ligeledes til DGI og Herning Kommune for det gode samarbejde.

På Bestyrelsens vegne – Lis Brogaard