Formandens beretning 2014

Herning Gymnastik Forening
Gymnastikafdelingen
Beretning 2014
Generalforsamlingen den 18. februar 2015

I min første beretning som formand vil jeg foretage nogle nedslag over år 2014 ud fra 4 overskrifter. Årets gang i foreningen kender de fleste tilstedeværende – det er jo den samme dejlige flok til Generalforsamlingen.

UDFORDRINGER:

 • Træningsfaciliteter er en af de største udfordringer for os. Vores store børnehold træner i gamle og slidte sale på Brændgård/VUC, og selvom de kan dele sig i 2 sale, er det ikke tilfredsstillende i forhold til opbevaring af redskaber og pladsmuligheder. I løbet af efteråret var der desuden vandskade i redskabsrummet og gulvene skulle efterfølgende lakeres, hvilket betød at vi skulle flytte alle vores redskaber lige op til juleferien.
 • I har i flere omgange hørt om Holing. Der er nu igen planer, men desværre ikke i forhold til Gymnastikken. Atletikafdelingen har arbejdet med muligheder i forbindelse med hallerne på Mørupvej. Åben kirke er nu gået ind som lejer af den ene hal, og her var Atletik hurtigt med. Vi blev kontaktet med foreløbige tegninger til et multifunktionelt design. I Bestyrelsen diskuterede vi denne mulighed – men endte med at takke nej ud fra det kendskab, vi har til vore medlemmer. Mange af forældrene på børneholdene kommer gående eller på cykel til træningen. Desuden kunne vi ikke se, hvordan vi ville kunne få plads til alle vores hold – og dermed faldt ideen.
 • Til gengæld har vi håb om at kunne få vores Springhold til Holing. Vi har fået lovning om, at de ved planlægning af den kommende sæson vil kontakte os og tænke os med ind.
 • Hjemmesiden har været et helt kapitel for sig selv. Omlægning til et nyt design tog lang tid, da alt skulle skrives på ny. Vi nåede det til den tidsfrist, vi havde stillet os selv og alt kørte flot – men så forsvandt vi pludseligt et sted ud i cyberspace. En af de unge mænd, som havde designet den nye side kunne heldigvis hjælpe os – og så kørte det igen. Bortset fra at der skete noget meget mystisk, hver gang Dorte havde været inde og arbejde på siden – så forsvandt vores betalingsknap. Vi havde desuden problemer med opkoblingen til Conventus, således at man kunne tilmelde sig og blive registreret på holdene uden at skulle betale. Spændende arbejde, hvor vi ikke helt ved, hvad der skete, og hvordan problemerne forsvandt igen.
 • Den sidste udfordring, som jeg vil nævne, har I også hørt om før. Rekruttering af trænere og bestyrelsesmedlemmer er en kæmpe opgave. DGI har lavet en undersøgelse, som viser, at 45 % af danskerne gerne vil være frivillige. Vi håber på, at bare en lille procentdel af Herningenserne vil deltage i vores afdeling.

RESULTATER:

 • Medlemsmæssigt har vi fra 2013 til 2014 en tilbagegang på 18 medlemmer. Vores store voksenhold er blevet knapt så store, til gengæld har vi igen fået et blandet hold op at stå, idet Jette og Pia sagde ja til tjansen på ”Kom i form”. Og på børneholdene har vi været nødt til at lægge loft på et par af holdene – pladshensyn og forsvarlighed i forhold til den gode træning kræver dette. Og det ældste springhold blev lukket ned og lagt sammen med et af de andre springhold. Vi har som mange andre svært ved at få fat i de 12 – 18 årige.
 • Skolereformen blev udråbt som en stor fare for, at børnene ikke ville deltage i foreningerne mere efter den længere skoledag. Vi har ikke kunnet mærke dette, idet vi på børnesiden kun har haft en tilbagegang på 7.
 • Årets arrangementer forløber meget tilfredsstillende og arbejdet i Bestyrelsen har en stram planlægning. Så alt i alt kører Gymnastikafdelingen som en velsmurt maskine, hvor der løbende bliver rettet til og skrevet ”lister”, så det bliver nemt for andre at overtage opgaverne, når vi lige om lidt får fat i mange af de nye frivillige.

FANTASTISKE GLÆDER:

 • I forhold til Bestyrelsens arbejde er det en stor tilfredsstillelse at se, hvor synlige vi er blevet i medie billedet. Dorte har ydet et fantastisk stykke arbejde i forhold til hele tiden at holde hjemmesiden levende, at lægge sjove ting på Facebook og sørge for, at vi kan ses på Bibliotekets skærm. Hvis I ikke allerede har været på hjemmesiden, kan jeg kun kraftigt opfordre til, at I går ind og trykker ”synes godt om” til vores Facebookside, så I også kan være med til at sprede, hvor god en forening vi er.
 • Personligt synes jeg også, at det er en fantastisk glæde, at se den opbakning vi har til de arrangementer, der er på det enkelte hold eller ex. til HGF for Sjov. Her ser man børn og forældre have det sjovt sammen og voksne, som hygger sig i hinandens selskab.
 • For voksenholdenes vedkommende kan jeg hvert år blive lidt ydmyg, når man ser, at de samme medlemmer kommer igen og igen. Det kunne have været sjovt at kunne lave en statistik over hvor mange år, de enkelte har været med – fra barnsben over ungdomsår til de aktive pensionisthold. Vi er heldige med at have helt suverænt gode instruktører til disse hold – men desværre må vi nok også se i øjnene, at vi her skal finde nye kræfter i løbet af nær fremtid.
 • Vi har gennem årene holdt ledermøder o.a. i Cricket klubben. Men 2014 blev året, hvor vi ændrede på dette og samtidigt også ændrede mødernes opbygning. Der har været en fantastisk stemning og et dejligt engagement på møderne, og trænerne udtrykker stor tilfredshed med ændringerne og generelt med at være med i foreningen. En stor tak til dem.

FREMTID:

 • Arbejdet med at finde frivillige skal intensiveres.
 • Vi skal igen være medlem af GymDanmark, som har ændret deres kursuskoncept, så det passer rigtigt godt til vores behov.
 • Vi vil være opmærksomme på DGI’s arbejde omkring at lave tilbud til specielle målgrupper – ex. unge med vægtproblemer eller udviklingshæmmede.
 • Særlig opmærksomhed vil vi også have på Herning Kommunes arbejde med at koble fra forening til skole/fritidshjem. Der skulle være spændende nyt undervejs via midler søgt ved Mærskfonden.

Afslutningsvis vil jeg takke vores hovedsponsor, Vestjysk Bank, og alle de gode samarbejdspartnere i DGI og på Herning Kommune.

På Bestyrelsens vegne – Lis Brogaard