Idrætsmærke + 60

fællesskab og god motion

Idrætmærke +60 gymnastik for seniorer hgfMandag 10:00-11:00
Pris 200,- inkl. mærket
Sted: Sportscenter Holing  
Opstart: Mandag d. 27.03.2023
Instruktør: Hanne og Bente